מטרות
שחרות מטרות

מטרות

  • חיזוק תחושת המשמעות של כל יחיד בקהילה, שייכותו אליה ומעורבותו בה
  • הגברת האחריות ההדדית של התושבים והמוסדות על הקהילה.
  • צמצום פערים חברתיים, ובמיוחד פערים בנגישות לחינוך, השכלה ותרבות.
  • יצירת הזדמנות לפיתוח אישי ומקצועי ולמימוש החזון החברתי של עובדי העמותה ופעיליה.
  • יצירת שותפויות עם ארגונים נוספים, ועם קהילות שיתופיות, ברמה המקומית והארצית, על מנת לקדם את חזון העמותה ברמה הארצית.

 

 


 

 

 


אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לעשייה גם על ידי סיוע כספי: 

לתרומה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי - לחצו כאן

 

6שחרות

Tivonet