חיים של עולם אחד

חיים של עולם אחד

One Planet Living

 

התכנית ”חיים בעולם אחד" היא יוזמה של האו"ם ליצירת מתווה עקרוני עולמי שיבטיח לעתיד חוסן חברתי, כלכלי וסביבתי. עקרונות התכנית מתייחסים לנושאי הסביבה ולנושאי חברה ובריאות. זאת על רקע הפרת האיזון שמתרחש היום עקב הדרך שבה אנחנו כחברה אנושית מנהלים את המשאבים העומדים לרשותנו. הניסיון ליצור מדד אשר יכמת ויגדיר את כמות השימוש של בני האדם במשאבי כדור הארץ נקרא ”טביעת הרגל האקולוגית". זה מעין תרגום של צריכת המשאבים למונחים של קרקע ושל יכולת המערכת האקולוגית המתחדשת לספק את הצרכים הללו.

 

בארבעים השנים האחרונות צמחה ”טביעת הרגל האקולוגית" שלנו ביותר מ-%150, והיא ממשיכה לעלות ולגדול. יוזמה לשינוי על בסיס העקרונות לתכנית ”חיים של עולם אחד" תמנע עומס על המערכות האקולוגיות ופגיעה בתפקודן, דבר שישפיע באופן ישיר אם כולם היו חיים כמו אמריקאי ממוצע היו נדרשים משאבים של 5 כדורי ארץ אם כולם היו חיים כמו ישראלי ממוצע היו נדרשים משאבים של 3 כדורי ארץ. המטרה היא יצירת איכות חיים שצורכת משאבים של כדור ארץ אחד על איכות חייהם של מיליוני אנשים ברחבי העולם - על הנגישות למים, על ייצור המזון, על הבריאות ועל המחסה. חישובי ”טביעת הרגל האקולוגית" של מדינות, מתבצעים באופן קבוע על ידי ארגוןGlobal Footprint. לדוגמה: ק"מ אחד של נסיעה ברכב פרטי מתורגם לכמות הקרקע שתידרש לצמיחת עצים שיהפכו את הפחמן שנפלט בשריפת הדלק לחמצן. על פי חישובים כאלה, לסיפוק צרכיו של כל אדם עומדים 18 דונם משטח כדור הארץ. במדינת ישראל בממוצע אנחנו משתמשים ב-48 דונם לנפש, בארצות הברית משתמשים ב-80 דונם לאדם ואילו באנגולה משתמשים רק ב-10 דונם לנפש. החזון ”חיים של עולם אחד" מבקש לעודד אורח חיים המאפשר איכות חיים טובה מתוך המשאבים הקיימים, כלומר לא יותר מ-18 דונם לנפש = עולם אחד.

 

(הטקסט לקוח מתוך חוברת של מרכז השל)


טביעת הרגל האקלוגית

 • מרחב כרמל (צהרון)
  • שנת שירות
   • שיקום
    • קיימות
     • רווחה בקהילה

       
      © כל הזכויות שמורות לעמותת שחרות / רח' הרקפות 2 יקנעם 20692 / טל: 077-7100290 / inbarkeren123@gmail.com

      דף הבית | אודות | קהילת שחר | גלריה | לתרומות | דרושים | צור קשר | English |   

      Tivonet