חווה חקלאית-חינוכית
שחרות חווה חקלאית-חינוכית

חווה חקלאית-חינוכית

מתוך הבנה כי החיבור לאדמה, לטבע ולסביבה הינו משמעותי, ומתוך הסתכלות קהילתית על המרחב העירוני הקמנו תכנית חקלאית חינוכית במרחב העירוני.

התכנית פועלת מתוך אמונה כי הכרות עם הטבע העירוני, החיבור לאדמה, והחיבור לסביבה, מחזקת את תחושת השייכות למקום ולקהילה, ומייצרת מרחב עשייה מצמיח.

הפעילות החקלאית פונה לכלל הקהילה וכוללת פעילות במסגרות החינוך הפורמליות, פעילות חינוכית בלתי פורמלית לילדים, נוער ומשפחות, ופעילות למתמודדי נפש מבוגרים.

בהתאם לרצון ולצורך העולה מהקהילה אנו מקימים קבוצות חדשות בכדי לאפשר לכלל האוכלוסיה לקחת חלק בפעילות החקלאית שלנו.

 

חווה 2
חווה 3
חווה 1

Tivonet