תחומי פעילות
חיזוק תחושת המשמעות של כל יחיד בקהילה, שייכותו אליה ומעורבותו בה. הגברת האחריות ההדדית של התושבים והמוסדות על הקהילה. צמצום פערים חברתיים, ובמיוחד פערים בנגישות לחינוך, השכלה ותרבות. יצירת הזדמנות לפיתוח אישי ומקצועי ולמימוש החזון החברתי של עובדי העמותה ופעיליה. יצירת שותפויות עם ארגונים נוספים, ועם קהילות שיתופיות, ברמה המקומית והארצית, על מנת לקדם את חזון העמותה ברמה הארצית.
עמותת שחרות אודות
עמותת שחרות אודות
עמותת שחרות הוקמה בשנת 2006 על ידי קהילת שחר, קהילת צעירים החייה ביקנעם עילית, במטרה לפתח ולהפעיל תכניות מגוונות שמטרתן קידום וחיזוק הקהילתיות בעיר. פיתוח והפעלת התכניות נעשה תוך שילוב של התפיסה הקהילתית עם התפיסה החינוכית-מקצועית הרלוונטית לכל קהל יעד ופעולה. התכניות פונות לכלל תושבי יקנעם על כל מגוון תושביה.